MUTFAKTA KARİYER WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI

Mutfakta kariyer sitesi, sadece, iş ve işçi arayan tarafı buluşturmak amacıyla oluşturulmuş olup MSA Mesleki Eğitim ve Ticaret A.Ş (bundan sonra kısaca MSA olarak adlandırılacaktır), tarafların buna yönelik olarak sağladığı hiçbir bilginin doğruluğunun garantörü değildir. Gerek iş başvurusu; gerekse de başvuru sonrasındaki tüm döneme ilişkin olarak MSA, hiçbir biçim ve derecede sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı bu siteye girmek ve onu kullanmakla Mutfakta Kariyer web sitesinin kullanım koşullarını, site ile ilgili genel kullanım, güvenlik kurallarını; üyelik şartlarını; gizlilik prensiplerini ve bunların tüm yasal sonuçlarını kabul etmiş sayılır. Üyeler, kişisel bilgilerinin yer aldığı ilgili formu doldurarak, sitenin kullanım şartları dâhilindeki tüm işleyişini kabul etmiş sayılırlar. MSA Mesleki Eğitim ve Ticaret A.Ş, tek taraflı olarak, bu üyelikleri herhangi bir gerekçe ile kabul etmeme, onu yayımlamama, yayımladıktan sonra değiştirme, iptal etme, yayımdan kaldırma vb. tüm haklara sahiptir. Kullanıcı ve/veya Üye, bu kapsamdaki tasarruf yetkisini her türlü sonuçları ile peşinen kabul eder. Kullanıcı ve/veya Üye, bu sözleşmedeki şartları kısmen veya tamamen kabul etmediği iddiası ile ya da bu sözleşmedeki şartlar dışında birtakım kabuller ile kullanımını hiçbir biçimde sürdüremez, MSA’ya, bu kullanım koşulları dışında yasal ya da sözleşmesel bir gerekçe ileri sürerek sorumluluk yükletemez. MSA, tüm site içeriği ve site uzantılarında mevcut her tür bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir.

Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları

 • Mutfakta Kariyer, sanal kullanım anlamında herkese açık bir site olup bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan vb. diğer tüm işaretler; fikri mülkiyet hakları dâhilindeki tüm hususlar, sayfa düzeni ve bu web sayfasının sunumu, MSA’nın mülkiyeti ve tasarrufundadır. MSA, önceden yazılı izin alınmaksızın, bu web sayfasındaki bilgilerin, sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması, özetle, herhangi bir biçim ve seviyede kopyalanıp paylaşımı kesinlikle yasaktır. Sitedeki hiç bir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Kullanıcı ve/veya Üye, ahlaka aykırı nitelikte olan veya eksik, yanıltıcı, aldatıcı özelliği bulunan ya da konusu, içeriği suç teşkil eden bilgileri, fotoğrafları işbu siteye kaydedemez, sitenin genel amacına aykırı bir niyet ve biçimde siteyi kullanamaz; sitenin kullanımını, devamını herhangi bir biçim ve seviyede engelleyecek, onu tehdit edecek, durdurabilecek girişimlerde bulunamaz; kişilerin özgeçmiş bilgilerini kopyalayamaz, onları, sitenin amacı dışında kişisel amaçlarla kullanamaz. Buna aykırı kullanım hallerinde Kullanıcı ve/veya Üye, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Kullanıcı ve/veya Üye, üyelik hesaplarının, bilgilerinin yetkisi olmayan kişi veya kişiler tarafından kullanıldığını ya da şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini herhangi bir şekilde öğrendiğinde, böyle bir kullanımdan şüphelendiklerinde, bunu, derhal MSA’ya bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Mutfakta Kariyer sitesi, yasal düzenlemeler ve yukarda belirtilen şartlar dışında kullanılamaz. İşbu site, MSA’nın herhangi bir bilgisayarına, iletişim ağlarına zarar verecek; onu servis dışı bırakacak, onları yavaşlatacak veya veri tabanlarını zedeleyecek ya da işbu sitenin diğer kullanıcılarını rahatsız edecek bir şekilde kullanılamaz. İşbu siteden, isteyerek (ve bilerek) elde edilmesine açıkça imkân tanımış olan bilgiler dışında, hiçbir şey alınamaz, alınmasına yönelik girişimlerde bulunulamaz, indirilemez, kopyalanılamaz. MSA, bu hususlara ilişkin hiçbir girişime muvafakatinin olmadığını, aksi girişimlerin suç oluşturacağı kabulü ile ilgililer hakkında gerekli hukuki-cezai her türlü başvuru hakkını saklı tutar.
 • Kullanıcı ve/veya Üye, işbu siteyi kullanırken bu sözleşmede düzenlenmemiş olan ancak Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve bu işbu siteye ilişkin olarak yayımlanacak bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı ve/veya Üyenin kendisine aittir.
 • İşbu sitenin kullanımı sebebiyle, Kullanıcı ve/veya Üyenin bilgisayarına, Cookie” adı verilen dosyalar otomatik olarak yerleştirilebilecektir. Bu dosyalar zararlı olmayıp, siteye verilen kullanıcı bilgilerinin sonradan kullanılarak isteklerinize daha uygun bir uygulama oluşturulmasına imkân sağlamak için kullanılmaktadır. Kullanıcı ve/veya Üye bu hususu kabul etmiş olduğunu, gayri kabili rücu, kabul ve beyan eder.
 • MSA, işbu web sitesindeki bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği, hakkında hiçbir biçimde, açık ya da zımni bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır. Bilgilerin süre içerisinde değiştirilmiş, güncelliğini, geçerliliğini kaybetmiş olması durumunda, buna ilişkin olarak MSA’nın, hiçbir biçim ve seviyede bir garantisinin, yükümlülüğünün bulunmadığını; kendisinin, yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek bundan, onun tüm sonuçlarından hiçbir biçimde sorumlu tutulamayacağını; bilgilerin doğruluğu, uygulanabilirliği hakkında Kullanıcı/veya Üyenin de araştırma, gerçekliğini tespit etme yükümlülüğünün bulunduğunu; bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle ortaya çıkacak tüm durumlardan kendisinin sorumlu olacağını, Kullanıcı ve/veya Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, böyle bir durumda MSA, bu sayfaların kim tarafından hazırlandığının önemi olmaksızın, link verilen sayfalardaki bilgilerin de doğruluğunu hiçbir biçimde garanti etmemekte olup bunlara ilişkin herhangi bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır. MSA bu site üzerinden bağlantılı hizmetlerin kullanımı, alımı konusunda, hiçbir biçim ve derecede olmak üzere sorumluluk almamakta ve herhangi hiçbir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek her türlü zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu koşullar, link verilen diğer tüm web sayfaları için de aynen geçerli olup bu ve benzeri hallerde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek MSA, maddi-manevi, menfi-müspet zarar iddiası ile herhangi bir tazminatla sorumlu tutulamaz.
 • MSA, başka bir reklam şirketince hazırlanan reklam ve promosyonlarını işbu sitede yayımlayabilir. Bu yayımlamaların şekli ve kapsamı değişebilir. İşbu sitede yayımlanacak tüm reklam ve promosyonlarla ilgili her türlü ticari ilişkiler (ödeme, servis, ürün değiş tokuşu, garanti işlemleri, ürünlerle ilgili iddialar, vb. ) Kullanıcı ve/veya Üye ile reklam şirketi arasında olup MSA, bu ilişkinin tamamen dışındadır. MSA, hazırlanan bu reklamlarla, onla ilgili ticari faaliyetlerle, bunun tüm aşamalarıyla, sonuçlarıyla ilgili olarak hiçbir gerekçe ile sorumlu tutulamaz, kendisine, yasal veya sözleşmesel bir gerekçe ileri sürülerek kısmen veya tamamen bir sorumluluk, yükümlülük, edim yükletilmez. Kullanıcı ve/veya Üye, bu uygulamanın kabulüyle, durumun tamamen bilgi ve kabulünde olduğunu, gireceği tüm ticari ilişkilerde bu şartı kabul ile hareket edeceğini kabul ve beyan eder.
 • MSA’nın işbu web sitesine ilişkin olarak hiçbir kontrol yükümlülüğü bulunmayıp, herhangi bir sebeple işbu web sayfası sunumu işleminin kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya sayfanın içeriğine ilişkin hata, ihmal, yazım hatası, durumlarında ya da benzeri tüm olası hallerde doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir kusur, gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz.
 • MSA, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, verilerin, programların vs. herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • İşbu sitenin bazı bölümlerinde, Kullanıcı ve/veya Üyeden, kişisel bilgilerini sunması istenebilir. Bu bilgilerin verilmesi tamamen Kullanıcı ve/veya Üyenin kendi ihtiyarındadır. Kullanıcı ve/veya Üye tarafından sunulacak bilgiler, sitenin amacına uygun olarak iş ortamı, belli özellikteki kişiler arasında iletişim sağlanmasına yönelik olarak kullanılabilecektir. Kullanıcı ve/veya Üye, bunu peşinen kabul eder. Böyle bir kullanım, site içerisinde kullanıcı ve/veya Üyelere bu bilgilerin sunulması şeklinde olup MSA’ya, işbu sitenin forum alanlarına, ilgili diğer paylaşım mecralarına gönderilen kişisel bilgilerin, bu anlamdaki tüm mesajların, dosyaların doğruluğu denetlenmez, onların doğruluğu hakkında herhangi bir seviyede garantide bulunmaz.
 • Kullanıcı ve/veya Üye işbu siteyi, onun forum alanlarını, başka bir kullanıcının da bu alanları kullanmasını engelleyecek biçimde kullanamaz; burada, konusu suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek tehdit, hakaret, iftira, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı vb. bir bilgi mesajı paylaşamaz; bir başkasının gizlilik hakkını veya yayın haklarını çiğneyen hiç bir bilgi, yazılım, başkaca bir malzeme; virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren hiç bir yazılım paylaşamaz, sunamaz.
 • MSA, işbu sözleşmeyi dilediği zaman, önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı olarak sona erdirebilir. Her hangi bir sebeple veya hiçbir sebep olmaksızın MSA’nın işbu sözleşmeyi feshettiği hallerde, işbu sayfaya, onun tüm içeriğine ulaşma imkânı engellenebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı ve/veya Üyenin, işbu sözleşme çerçevesindeki kısıtlamaları ve sorumlulukları aynen devam eder. Kullanıcı ve/veya Üye, işbu siteye girmek veya siteyi kullanmakla tüm bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılacak olup, ortaya çıkabilecek her tür ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.